منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentssid.ir10/26/2021 11:11:41 AMfaمدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب طی پیامی ميلاد مسعود پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) همچنین هفته وحدت را تبریک گفت.1400/08/01http://ssid.ir/fa/News/item/اخبار/140/مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب طی پیامی ميلاد مسعود پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) همچنین هفته وحدت را تبریک گفت.1400/08/01