صفحه اصلی/سهامداران
bulletسهامداران شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب

سرمایه شرکت در هنگام تأسیس مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم یکهزار ریالی بوده است که بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۸۵ طی یک مرحله با واریز نقدی سهامداران به ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم یک هزار ریالی افزایش یافت و در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ از محل مطالبات سهامداران و واریز نقدی به ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم هزار ریالی با نام افزایش یافت همچنین در تاریخ ۹۴/۶/۱۰ از محل مطالبات سهامداران سرمایه شرکت به مبلغ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم عادی هزار ریالی بانام افزایش یافت .
نمایندگان سهامدار  

درصدسهام

تعداد سهام

سرمایه میلیون ریال

سهامداران شرکت عبارتنداز

نام شرکت

آقای سید محمد جواد موسوی شوشتری

۶۳%

۱۹۵٫۳۰۰٫۰۰۰

سیصدو ده میلیارد ریال

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی  کارکنان فولاد خوزستان 

سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب

آقای یار محمد محمدی 

۳۳%

۱۰۲٫۳۰۰٫۰۰۰

شرکت تعاونی کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آقای عبدالله مردانی 

۲%

۷٫۲۰۰٫۰۰۰ 

شرکت  توسعه فولاد و ذوب جنوب 

آقای حبیب الله رضائی 

۲%

۶٫۱۹۹٫۹۹۹ 

شرکت تجارت کالای آتیه  

آقای علی دارابی 

۱

۱

شرکت نیروگاهی فولاد توان جنوب تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب می باشد
طراحی سایت  از پارسیان مهر